Halik ng malupit

Rey Tamayo, Jr.

Alab ng himagsik kumawalang pilit,

Nang biglang humibik matapang na langit.

Pag-asa’y pinitik; kapalit ay galit–

At naging mabagsik kamaong kay bait.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s