Ang Panitik

Rey Tamayo, Jr.
Pinanday, inukit doon bartolina,
Alab ng panitik ibig makalaya.
May hagkis ang titik, may bulong ang letra;
May bangis ang halik ng bantay at bala.

Kaluluwa’y pagod sa huwad na hatol,
Tanikalang birtud sa sigwa’y pagtutol.
Sino pang lulunod sa sumpang ataol?
Sino pang tatanghod sa dakong may burol?

Ako man’y piitin sa bulok na karsel,
At gawing alipin ng berdugong baliw.
Kahit na patayin ang ulirat, aliw,
Di kayang panasin ang pluma ko’t papel.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s